dijous, 25 de febrer del 2016

EL MEU POBLE

EL MEU POBLE

El meu poble és un país
de places i  campanars,
de secans, marjals i hortes,
de muntanya i vora mar.

De tarongers i oliveres,
el meu poble és un bancal,
d’ametlers, vinya i figueres,
de garrofers i arrossars.

El meu poble és una casa
oberta de bat a bat
una nit fresca d’estiu,
passeu si voleu sopar.

És l’entrepà de tonyina,
amb cacauet i adobat,
coques amb pebre i tomaca
i paella amb socarrat.

És dir al fred, frescoreta
i a la calor, ponentâ.
És pilota de vaqueta.
És tot negre o és tot blanc.

Es sentir l’olor de pólvora
i el de la terra banyâ.
És la  música de banda,
de xirimita i tabal

El meu poble és una llengua,
una casa i un bancal,
una pàtria sense èpica,
passeu, si voleu sopar.


Joan Olivares